Luotettava kumppani haastavissa muutostilanteissa.

DIVERTO

 

Tervehdyttäminen

Yrityksen tervehdyttäminen jälleen kannattavaksi vaatii erityisosaamista. Laadimme nopeasti ja korkealla ammattitaidolla analyysin yhtiön tilanteesta niin johdon, omistajien kuin rahoittajienkin tarpeisiin. Analyysin perusteella teemme toimenpide-ehdotuksen yhtiön tilanteen korjaamiseksi ja autamme sen toteuttamisessa.

Kehittäminen

Toimintaa ohjataan ja kehitetään tavoitteiden kautta. Autamme yritystäsi laatimaan parhaat mittarit liiketoiminnan viemiseksi haluttuun suuntaan ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdessä yrityksen kanssa varmistamme mittareiden käyttöönoton onnistumisen ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.

Muut palvelut

Kriisijohtaminen
Johdon neuvonanto
Hallitustyöskentelyn kehittäminen

 

Teemu Yrjönen

Olen Turnaround Management Association Finland ry:n sertifioima TMC-konsultti. Työurastani valtaosan olen tehnyt graafisen teollisuuden johtotehtävissä, vaikka koulutuksen olen alunperin saanut ohjelmistotekniikkaan ja tuotantotalouteen.
Kriisiyhtiöiden tervehdyttämistä olen tehnyt sekä toimitusjohtajana että ulkopuolisena tervehdytyskonsulttina.

Toimin TMA Finland ry:n hallituksen jäsenenä ja olen myös Hallituspartnerit Kymenlaakso ry:n jäsen. Osoitukseksi hallitustyöskentelyn osaamisesta olen suorittanut Kymenlaakson Kauppakamarin järjestämän Hyväksytty Hallituksen Jäsen -koulutuksen.

Kumppanit

Turnaround on yhteispeliä. Paras tulos saavutetaan, kun jokaisen haasteen ratkaisemiseen on käytettävissä parhaat mahdolliset resurssit. Käytän työssäni laajaa ammattilaisten verkostoa, josta löydän parhaat ratkaisut niin tuotannon, myynnin, markkinoinnin, rahoituksen kuin juridiikankin ongelmiin.