top of page
Foggy Pier

Luotettava kumppani haastavissa muutostilanteissa.

DIVERTO

Home: Welcome

Tervehdyttäminen

Yrityksen tervehdyttäminen jälleen kannattavaksi vaatii erityisosaamista. Laadin nopeasti ja korkealla ammattitaidolla analyysin yhtiön tilanteesta niin johdon, omistajien kuin rahoittajienkin tarpeisiin. Analyysin perusteella teen toimenpide-ehdotuksen yhtiön tilanteen korjaamiseksi ja autan sen toteuttamisessa.

Kehittäminen

Toimintaa ohjataan ja kehitetään tavoitteiden kautta. Autan yritystäsi laatimaan parhaat mittarit liiketoiminnan viemiseksi haluttuun suuntaan ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdessä yrityksen henkilöstön kanssa varmistan mittareiden käyttöönoton onnistumisen ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.

Muut palvelut

ELY - Yritysten kehittämispalvelut

  1. Analyysi

  2. Kasvun, kansainvälistymisen ja uudistamisen Konsultointi 

Kriisijohtaminen

Johdon neuvonanto

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Home: Services

Teemu Yrjönen

Olen Turnaround Management Association Finland ry:n sertifioima TMC-konsultti. Työurastani valtaosan olen tehnyt graafisen teollisuuden johtotehtävissä, vaikka koulutuksen olen alunperin saanut ohjelmistotekniikkaan ja tuotantotalouteen.

Kriisiyhtiöiden tervehdyttämistä olen tehnyt sekä toimitusjohtajana että ulkopuolisena tervehdytyskonsulttina.

Olen hyväksytty puitetoimittaja ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluissa sekä Analyysipalvelussa että Kasvun, kansainvälistymisen ja uudistamisen Konsultointi-palvelussa. Lisätietoa ELY-keskuksen tarjoamasta palvelusta löydät täältä.


Toimin Turnaround Management Association Finland ry:n hallituksen jäsenenä ja olen myös Hallituspartnerit Kymenlaakso ry:n jäsen. Osoitukseksi hallitustyöskentelyn osaamisesta olen suorittanut Kymenlaakson Kauppakamarin järjestämän Hyväksytty Hallituksen Jäsen -koulutuksen.

Kumppanit

Turnaround on yhteispeliä. Paras tulos saavutetaan, kun jokaisen haasteen ratkaisemiseen on käytettävissä parhaat mahdolliset resurssit. Käytän työssäni laajaa ammattilaisten verkostoa, josta löydän parhaat ratkaisut niin tuotannon, myynnin, markkinoinnin, rahoituksen kuin juridiikankin ongelmiin.

Home: Team
bottom of page